Ład Korporacyjny

Statut Spółki Digitree Group S.A. przyjęty przez ZWZ w dniu 15.06.2023 r.

2023 r. PDF • 180.34 KB

Statut Spółki Digitree Group S.A. przyjęty przez NWZ w dniu 04.11.2021 r.

2021 r. PDF • 227.4 KB

Statut Spółki Digitree Group S.A.

2021 r. PDF • 128.17 KB

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

24.10.2023 r. r. PDF • 97.09 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

04.11.2021 r. PDF • 97.28 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

25.08.2021 r. PDF • 99.25 KB

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021

2021 r. PDF • 1315.69 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2020 r. PDF • 103.43 KB

Załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015

2015 r.

Regulamin Zarządu

2023 r. PDF • 191.5 KB

Regulamin Rady Nadzorczej

2023 r. PDF • 148.16 KB

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

2023 r. PDF • 180.64 KB

Regulamin Komitetu Audytu

2020 r. PDF • 130.04 KB

Polityka wynagrodzeń

2021 r. PDF • 883.14 KB

Uchwała Walnego Zgromadzenia ws. przyjęcia aktualizacji Polityki Wynagrodzeń

24.06.2021 r. PDF • 368.87 KB

Polityka dywidendowa

2021 r. PDF • 99.87 KB

Polityka wyboru firmy audytorskiej

2020 r.

Polityka różnorodności

2020 r. PDF • 112.83 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN 2023 - raport biegłego rewidenta

2023 r. PDF • 294.12 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2023 r.

2023 r. PDF • 2976.1 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2023 r.

2023 r. PDF • 943.44 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2022 r.

2022 r. PDF • 9824.08 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2022 r.

2022 r. PDF • 13646.88 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 r.

2021 r.

Sprawozdanie z działalności RN za 2021 r.

2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2019-2020

2020 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2019-2020 - Raport biegłego rewidenta

2020 r. PDF • 227.55 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2020 r.

2020 r. PDF • 188.49 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2019 r.

2019 r. PDF • 143.82 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r.

2019 r. PDF • 105.16 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2017 r.

2018 r. PDF • 1908.99 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2016 r.

2017 r. PDF • 1750.46 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2015 r.

2016 r. PDF • 1279.98 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2014 r.

2015 r. PDF • 736.11 KB

Struktura Funkcjonalna Grupy Kapitałowej Digitree Group

2023 r. PDF • 209.51 KB

Monitor Sądowy i Gospodarczy

2021 r. PDF • 244.46 KB

Regulamin Programu Opcji Menadżerskich

2021 r. PDF • 197.92 KB

Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023

2021 r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

2019 r. PDF • 290.82 KB

Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2017-2019

2017 r. PDF • 1892.37 KB