Kalendarz Inwestora

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2023

19 MARCA - 17 KWIETNIA 2024

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok

18 KWIETNIA 2024

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2024 roku

23 KWIETNIA – 22 MAJA 2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

23 MAJA 2024

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2024 roku

18 SIERPNIA - 16 WRZEŚNIA 2024

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku

17 WRZEŚNIA 2024

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2024 roku

27 PAŹDZIERNIKA – 25 LISTOPADA 2024

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

26 LISTOPADA 2024