Kalendarz Inwestora

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2022

15 MARCA- 13 KWIETNIA 2023

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok

14 KWIETNIA 2023

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2023 roku

17 KWIETNIA – 16 MAJA 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

17 MAJA 2023

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2023 roku

08 SIERPNIA - 06 WRZEŚNIA 2023

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku

07 WRZEŚNIA 2023

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2023 roku

23 PAŹDZIERNIKA – 21 LISTOPADA 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

22 LISTOPADA 2023