Kalendarz Inwestora

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2021

15 MARCA- 13 KWIETNIA 2022

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok

14 KWIETNIA 2022

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2022 roku

19 KWIETNIA – 18 MAJA 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

19 MAJA 2022

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2022 roku

08 SIERPNIA - 06 WRZEŚNIA 2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku

07 WRZEŚNIA 2022

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2022 roku

22 PAŹDZIERNIKA – 20 LISTOPADA 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

21 LISTOPADA 2022