Podstawowe wskaźniki finansowe

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE DIGITREE GROUP S.A. W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2015-2019 (EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

  2015 2016 2017 2018 2019
Zysk/strata na akcję zwykłą 1,83 1,74 1,24 0,23 -0,67
Wartość księgowa na akcję 8,53 9,81 10,97 11,27 11,28
Rentowność sprzedaży netto 11% 10% 6,1% 1%  -2,9%
EBITDA 6794 6183 5672 4126 3292
EBIT 6247 5338 4291 1639 -883