Podstawowe wskaźniki finansowe

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE DIGITREE GROUP S.A. W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2018-2022 (EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

  2019 2020 2021 2022 2023
Zysk/strata na akcję zwykłą -0,67 -0,54 0,11 0,08 -0,33
Wartość księgowa na akcję 11,28 8,59 8,86 8,59 8,10
EBITDA 3292 3168 3819 3571 3279
EBIT -883 -1220 345 640 -90