Rozwijamy digital

edukując branżę i dbając o jakość prowadzonych biznesów,
relacje z klientami, partnerami, pracownikami oraz lokalną społecznością.

strzałka w dół

ŚRODOWISKO

Postępujemy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, prowadząc działania w taki sposób,
aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko.

MIEJSCE PRACY

Dzięki kompetencjom naszych pracowników i ich zaangażowaniu możemy realizować cele
strategiczne Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz rozwijać naszą działalność.

EDUKACJA

Digitree Group prowadzi działania na rzecz rozwoju digitalu, poprzez organizację webinarów oraz serię e-booków branżowych. Dzięki tym działaniom dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem edukując firmy z zakresu Marketing Automation oraz e-mail marketingu. W ramach Grupy działa również Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej (FORCE).

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Grupa Kapitałowa Digitree Group działa globalnie ale nie zapomina o swoim lokalnym otoczeniu. Wspieramy inicjatywy służące pomocy osobom chorym czy znajdującym się w szczególnej potrzebie ze względu na trudną sytuację życiową.