Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2021 roku

02.11.2021 r. PDF • 159.04 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2021 roku

26.10.2021 r. PDF • 139.16 KB

Rejestracja spółki zależnej od Emitenta

13.10.2021 r. PDF • 133.97 KB

Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

16.09.2021 r. PDF • 156.03 KB

Zawiązanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Digitree Group

09.09.2021 r. PDF • 136.35 KB

Informacja o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta umowy o dofinansowanie projektu

25.08.2021 r. PDF • 137.14 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku

23.08.2021 r. PDF • 158.7 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku

27.07.2021 r. PDF • 139.07 KB

Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży akcji

22.06.2021 r. PDF • 134.09 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

22.06.2021 r. PDF • 119.19 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

11.06.2021 r. PDF • 147.45 KB

Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

17.05.2021 r. PDF • 147.26 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

11.05.2021 r. PDF • 147.28 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

10.05.2021 r. PDF • 122.9 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

30.04.2021 r. PDF • 156.91 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku

22.04.2021 r. PDF • 137.71 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

20.04.2021 r. PDF • 133.97 KB

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

20.04.2021 r. PDF • 138.24 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok

06.04.2021 r. PDF • 161.96 KB

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

04.03.2021 r. PDF • 136.39 KB

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 r. PDF • 137.24 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 r. PDF • 136.45 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 r. PDF • 135.42 KB

Załącznik do raportu - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group 2021-2023

26.01.2021 r. PDF • 8830.71 KB

Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki

26.01.2021 r. PDF • 159.46 KB