Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2022 roku

03.11.2022 r. PDF • 150.26 KB

Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

27.09.2022 r. PDF • 147.56 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej przez Emitenta

08.09.2022 r. PDF • 152.35 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku

22.08.2022 r. PDF • 149.44 KB

Likwidacja jednej ze spółek zależnych od Emitenta

28.07.2022 r. PDF • 134.05 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

05.07.2022 r. PDF • 133.51 KB

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów

17.05.2022 r. PDF • 147.77 KB

Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

17.05.2022 r. PDF • 146.98 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku

29.04.2022 r. PDF • 140.02 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2021 rok

06.04.2022 r. PDF • 159.58 KB

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez Emitenta.

17.03.2022 r. PDF • 145.69 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.61 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.65 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 151.65 KB

Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 136.71 KB