Informacje poufne

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia

15.12.2017 r. PDF • 350.5 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w spółce SARE SA

15.12.2017 r. PDF • 345.12 KB

ZAWIADOMIENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2

15.12.2017 r. PDF • 394.27 KB

ZAWIADOMIENIE - ZAŁĄCZNIK NR 1

15.12.2017 r. PDF • 1076.15 KB

Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

11.12.2017 r. PDF • 350.27 KB

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK - ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU 39/2017

31.10.2017 r. PDF • 5629.73 KB

Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

31.10.2017 r. PDF • 343.58 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2017 roku.

31.10.2017 r. PDF • 345.21 KB

Decyzja o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited

26.09.2017 r. PDF • 362.47 KB

Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych

04.09.2017 r. PDF • 364.44 KB

Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

31.08.2017 r. PDF • 360.87 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za I półrocze 2017 roku.

02.08.2017 r. PDF • 362.3 KB

Nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.

05.07.2017 r. PDF • 363.01 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.

23.06.2017 r. PDF • 363.61 KB

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.06.2017 r. PDF • 368.2 KB

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.06.2017 r. PDF • 367.47 KB

Zawarcie listu intencyjnego

08.06.2017 r. PDF • 364.71 KB

Pozytywna ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016

07.06.2017 r. PDF • 363.04 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

10.05.2017 r. PDF • 488.34 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

08.05.2017 r. PDF • 488.43 KB

Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2017 roku

08.05.2017 r. PDF • 531.34 KB

Informacja o zmianie w szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok

17.03.2017 r. PDF • 362.15 KB

Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok

07.03.2017 r. PDF • 359.96 KB

Umowy istotne

01.03.2017 r. PDF • 365.95 KB

Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy SARE na lata 2017-2019

31.01.2017 r. PDF • 2031.25 KB

Polityka dywidendowa SARE S.A.

31.01.2017 r. PDF • 246.76 KB

Otrzymanie zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

02.01.2017 r. PDF • 460.43 KB