Informacje poufne

Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

31.12.2016 r. PDF • 314.04 KB

Zmiana terminu przyjęcia strategii rozwoju Spółki

29.12.2016 r. PDF • 221.56 KB

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

07.12.2016 r. PDF • 339.88 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 3 kwartał 2016 roku

04.11.2016 r. PDF • 267.06 KB

Zmiana systemu notowań Spółki

28.09.2016 r. PDF • 268.52 KB

Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki

29.08.2016 r. PDF • 264.46 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 1 półrocze 2016 roku

16.08.2016 r. PDF • 264.76 KB