Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za trzy kwartały 2023 roku

31.10.2023 r. PDF • 138.73 KB

Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

11.09.2023 r. PDF • 140.28 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku

21.08.2023 r. PDF • 79.61 KB

Umowy istotne

17.08.2023 r. PDF • 56.01 KB

Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

17.08.2023 r. PDF • 86.63 KB

Wybór biegłego rewidenta

23.06.2023 r. PDF • 128.3 KB

Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

23.05.2023 r. PDF • 3023.57 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2023 roku

28.04.2023 r. PDF • 131.28 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

11.04.2023 r. PDF • 125 KB

Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach za 2022 rok

07.04.2023 r. PDF • 151.1 KB

Informacja o rozpoczęciu procesu połączenia spółek zależnych od Emitenta

07.03.2023 r. PDF • 127.52 KB

Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na rozpoczęcie procesu połączenia spółek zależnych

07.03.2023 r. PDF • 128.26 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2022 rok

17.02.2023 r. PDF • 150.66 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

13.02.2023 r. PDF • 146.06 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

08.02.2023 r. PDF • 137.4 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

30.01.2023 r. PDF • 150.4 KB