Informacje poufne

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym przez spółkę zależną od Emitenta

12.07.2024 r. PDF • 129.13 KB

Zawarcie umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej

03.07.2024 r. PDF • 130.63 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

02.07.2024 r. PDF • 129.14 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku

07.05.2024 r. PDF • 130.87 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2023 rok.

08.04.2024 r. PDF • 176.07 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.

13.02.2024 r. PDF • 146.05 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

12.02.2024 r. PDF • 146.92 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy

08.02.2024 r. PDF • 145.06 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

19.01.2024 r. PDF • 136.79 KB