Informacje poufne

Rejestracja połączenia spółek zależnych.

25.11.2020 r. PDF • 158.06 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku

03.11.2020 r. PDF • 151.42 KB

Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej

14.10.2020 r. PDF • 126.96 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu tej spółki.

16.09.2020 r. PDF • 129.41 KB

Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

02.09.2020 r. PDF • 164.61 KB

Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów w spółce zależnej i zawarcie umowy sprzedaży udziałów

31.08.2020 r. PDF • 166.61 KB

Zmiany w polityce rachunkowości oraz korekty błędów poprzednich okresów i ich wpływ na wyniki finansowe w 2019 roku oraz zmiana szacunkowych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku.

28.08.2020 r. PDF • 222.15 KB

Wybór biegłego rewidenta

07.08.2020 r. PDF • 128.82 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2020 roku

03.08.2020 r. PDF • 155.02 KB

Zawarcie Term Sheet dotyczącego wstępnych warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

31.07.2020 r. PDF • 153.02 KB

Załącznik do raportu 26/2020

23.07.2020 r. PDF • 18627.37 KB

Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

23.07.2020 r. PDF • 129.1 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy

16.07.2020 r. PDF • 127.46 KB

Zawarcie przez Emitenta trzeciego porozumienia do umowy sprzedaży akcji

02.07.2020 r. PDF • 129.6 KB

Zwarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

01.07.2020 r. PDF • 135.73 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 dotyczącego rejestracji przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

01.07.2020 r. PDF • 127.85 KB

Rejestracja przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

30.06.2020 r. PDF • 127.61 KB

Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną i udzielenie poręczenia spłaty kredytu

25.06.2020 r. PDF • 136.69 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

17.06.2020 r. PDF • 124.69 KB

Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta

10.06.2020 r. PDF • 128.49 KB

Zgoda Walnego Zgromadzenia Sales Intelligence S.A., spółki zależnej od Emitenta, na przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

29.05.2020 r. PDF • 127.32 KB

Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

11.05.2020 r. PDF • 134.75 KB

Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie poręczenia spłaty kredytu spółki zależnej

08.05.2020 r. PDF • 135.12 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku

04.05.2020 r. PDF • 149 KB

Zgoda Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. na przekształcenie spółki zależnej w sp. z o.o

14.04.2020 r. PDF • 153.09 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok

31.03.2020 r. PDF • 152.25 KB

Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego

25.03.2020 r. PDF • 137.06 KB

Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.

25.03.2020 r. PDF • 125.04 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

28.01.2020 r. PDF • 165.87 KB