Informacje poufne

Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta

20.12.2019 r. PDF • 133.57 KB

Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta

22.11.2019 r. PDF • 126.72 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.

05.11.2019 r. PDF • 165.1 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu.

14.10.2019 r. PDF • 147.08 KB

Zawarcie umowy inwestycyjnej

13.09.2019 r. PDF • 163.65 KB

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

11.09.2019 r. PDF • 157.59 KB

Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

09.09.2019 r. PDF • 158.58 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy

13.08.2019 r. PDF • 155.7 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.

09.08.2019 r. PDF • 170.01 KB

Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.

09.08.2019 r. PDF • 151.85 KB

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

08.08.2019 r. PDF • 386.12 KB

Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji

26.07.2019 r. PDF • 158.89 KB

Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji

18.07.2019 r. PDF • 159.65 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

21.05.2019 r. PDF • 139.99 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.

09.05.2019 r. PDF • 159.68 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za rok 2018

19.03.2019 r. PDF • 126.62 KB

Umowy istotne

01.03.2019 r. PDF • 140.51 KB

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

01.02.2019 r. PDF • 107.86 KB

Aktualizacja ceny transakcji

30.01.2019 r. PDF • 119.54 KB

Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.

30.01.2019 r. PDF • 123.31 KB

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego

29.01.2019 r. PDF • 159.17 KB

Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia

21.01.2019 r. PDF • 123.79 KB

Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia

21.01.2019 r. PDF • 141.63 KB

Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia

21.01.2019 r. PDF • 141.63 KB

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

02.01.2019 r. PDF • 108.12 KB