Raporty EBI

04/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

04.11.2021 r. PDF • 97.28 KB

03/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

25.08.2021 r. PDF • 99.25 KB

02/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

30.07.2021 r. PDF • 104.22 KB

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

20.04.2021 r. PDF • 136.43 KB