Raporty EBI

SARE SA wyróżnione w rankingu Deloitte Technology Fast500

29.11.2011 r. PDF • 352.72 KB

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.

22.11.2011 r. PDF • 110.2 KB

Informacja o wpływie ostatniej transzy środków pieniężnych w ramach Działania 1.2 ?Mikroprzedsiębiorstwa i MSP?

04.11.2011 r. PDF • 274.37 KB

Wyróżnienie SARE w rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe

18.10.2011 r. PDF • 396.45 KB

Powołanie osoby zarządzającej

17.10.2011 r. PDF • 424.32 KB

Zawarcie istotnej umowy z Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

16.09.2011 r. PDF • 399.44 KB

Informacja o wpływie pierwszej transzy środków pieniężnych w ramach Działania 1.2 ?Mikroprzedsiębiorstwa i MSP?

02.09.2011 r. PDF • 400.76 KB

SARE SA - Zawarcie istotnej umowy

07.07.2011 r. PDF • 397.98 KB

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 r. w Rybniku

28.06.2011 r. PDF • 10827.37 KB

Publikacja treści uchwał podjetych na ZWZ w dniu 27-06-2011 r.

28.06.2011 r. PDF • 389.39 KB

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na

27.05.2011 r. PDF • 396.31 KB

SARE SA_ogłoszenie o Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26.05.2011 r. PDF • 359.58 KB

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2011 o podstawę prawną

26.05.2011 r. PDF • 395.35 KB

SARE SA_ wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

26.05.2011 r. PDF • 853 KB

SARE SA - Projekty uchwał ZWZ 27-06-2011

26.05.2011 r. PDF • 228.66 KB

SARE SA_struktura kapitału zakładowego

26.05.2011 r. PDF • 180.69 KB

SARE SA_struktura kapitału zakładowego

26.05.2011 r. PDF • 180.69 KB

SARE SA_ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26.05.2011 r. PDF • 359.58 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

26.05.2011 r. PDF • 394.89 KB

SARE SA_ wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

26.05.2011 r. PDF • 669.58 KB

SARE SA - Projekty uchwał ZWZ 27-06-2011

26.05.2011 r. PDF • 228.66 KB

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

05.05.2011 r. PDF • 383.82 KB

SARE_STATUT_2011.05.04

05.05.2011 r. PDF • 276.04 KB

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B

04.05.2011 r. PDF • 397.42 KB

Zawarcie umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

08.04.2011 r. PDF • 394.02 KB

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

07.04.2011 r. PDF • 384.22 KB

Oświadczenie Zarządu - Dobre Praktyki Spółek notowanych na rynku NewConnect

07.04.2011 r. PDF • 351.2 KB

Zawiązanie spółki zależnej mail-media sp. z o.o.

31.03.2011 r. PDF • 401.79 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki od Wiceprezesa Zarządu SARE SA

29.03.2011 r. PDF • 692.78 KB

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.

24.03.2011 r. PDF • 410.71 KB

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii B na dzień 25 marca 2011 r.

23.03.2011 r. PDF • 393.5 KB

Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

18.03.2011 r. PDF • 392.63 KB

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

17.03.2011 r. PDF • 388.95 KB