Raporty EBI

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

22.03.2016 r. PDF • 95.88 KB

Korekta raportu nr 4/2015

12.02.2016 r. PDF • 239.06 KB

Zmiana harmonogramu publikowania raportów w związku z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW

12.02.2016 r. PDF • 181 KB

Wykluczenie Akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych Akcji

12.02.2016 r. PDF • 184.55 KB

03/2016 Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii C Spółki SARE S.A.

03.02.2016 r. PDF • 218.85 KB

02/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

29.01.2016 r. PDF • 307.23 KB

Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej ilości akcji

26.01.2016 r. PDF • 343.36 KB