Raporty EBI

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego SARE SA

14.12.2015 r. PDF • 289.51 KB

Spełnienie warunku realizacji opcji dla Prezesa Zarządu

04.12.2015 r. PDF • 289.59 KB

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta

20.11.2015 r. PDF • 329.97 KB

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

09.11.2015 r. PDF • 289.15 KB

Zarejestrowanie zmiany tekstu jednolitego statutu

09.11.2015 r. PDF • 654.1 KB

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

29.09.2015 r. PDF • 219.17 KB

Treść uchwał podjętych na NWZ 21.08.2015

21.08.2015 r. PDF • 2713.96 KB

Informacja o wpisaniu do rejestru emitenta zmian w statucie Spółki

28.07.2015 r. PDF • 838.68 KB

Raport EBI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21.08.2015

23.07.2015 r. PDF • 5045.66 KB

Treść uchwał podjętych na ZWZ 12.06.2015

15.06.2015 r. PDF • 567.33 KB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

15.06.2015 r. PDF • 323.69 KB

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy

25.05.2015 r. PDF • 309 KB

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.

20.05.2015 r. PDF • 220.71 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ 12.06.2015

15.05.2015 r. PDF • 511.34 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

15.05.2015 r. PDF • 390.14 KB

Projekty uchwał na ZWZ 12.06.2015

15.05.2015 r. PDF • 305.54 KB

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ 12.06.2015

15.05.2015 r. PDF • 169.66 KB

RB_EBI_18_2015_Walne.pdf

15.05.2015 r. PDF • 217.56 KB

16/2015 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Mr Target sp. z o.o. z Członkiem Zarządu tej spółki

24.04.2015 r. PDF • 233.29 KB

15/2015 Podpisanie zlecenia do umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.

22.04.2015 r. PDF • 234.2 KB

12/2015 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki INIS sp. z o.o. z Członkiem Zarządu tej spółki

03.04.2015 r. PDF • 232.98 KB

11/2015 Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przez spółkę zależną od Emitenta

27.03.2015 r. PDF • 234.29 KB

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 27 lutego 2015 r.

27.02.2015 r. PDF • 1612.2 KB

Złożenie pozwu przeciwko C&A Online GmbH przez spółkę zależną od Emitenta

21.02.2015 r. PDF • 310.54 KB

Raport bieżący o zwołaniu NWZ

30.01.2015 r. PDF • 235.17 KB

Ogłoszenie o NWZ 27.02.2015

30.01.2015 r. PDF • 491.36 KB

Projekty uchwał na NWZ 27.02.2015

30.01.2015 r. PDF • 292.83 KB

Struktura kapitału zakładowego

30.01.2015 r. PDF • 169.82 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na NWZ 27.02.15

30.01.2015 r. PDF • 571.98 KB

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

30.01.2015 r. PDF • 246.64 KB

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.

16.01.2015 r. PDF • 238.77 KB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

15.01.2015 r. PDF • 418.05 KB

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 9 stycznia 2015 r.

12.01.2015 r. PDF • 1147.66 KB

Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki mr Target sp. z o.o.

11.01.2015 r. PDF • 233.72 KB