Raporty EBI

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

22.12.2014 r. PDF • 284.52 KB

Zmiana porządku obrad NWZ

22.12.2014 r. PDF • 264.87 KB

Projekty uchwał na NWZ

22.12.2014 r. PDF • 354.36 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania 09.01.15 po zmianach WSI

22.12.2014 r. PDF • 560 KB

Zwiększenie ilości udziałów w spółce neronIT sp. z o.o.

18.12.2014 r. PDF • 231.2 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia

03.12.2014 r. PDF • 235.34 KB

SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

03.12.2014 r. PDF • 388.26 KB

SARE SA struktura kapitału zakładowego SARE NWZ

03.12.2014 r. PDF • 169.82 KB

SARE SA projekty uchwał NWZ 09.01.2015

03.12.2014 r. PDF • 266.39 KB

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

19.08.2014 r. PDF • 240.84 KB

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

22.07.2014 r. PDF • 230.62 KB

Odwołanie prokury

01.07.2014 r. PDF • 254.71 KB

Odwołanie prokury samoistnej udzielonej p. Damianowi Rutkowskiemu

01.07.2014 r. PDF • 228.4 KB

Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta

18.06.2014 r. PDF • 419.83 KB

Protokół ZWZ SARE SA 12-06-2014

12.06.2014 r. PDF • 8999.85 KB

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2014 r.

12.06.2014 r. PDF • 233.29 KB

Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta

05.06.2014 r. PDF • 234.81 KB

Struktura kapitału zakładowego

16.05.2014 r. PDF • 180.69 KB

SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16.05.2014 r. PDF • 520.53 KB

SARE SA wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

16.05.2014 r. PDF • 749.98 KB

SARE SA projekty uchwał ZWZ

16.05.2014 r. PDF • 435.59 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

16.05.2014 r. PDF • 233.48 KB

Zmiana nazwy i podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta

08.05.2014 r. PDF • 234.64 KB

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

31.01.2014 r. PDF • 304.63 KB

Podpisanie zlecenia do umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.

14.01.2014 r. PDF • 261.9 KB

Zawarcie istotnej umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.

10.01.2014 r. PDF • 263.09 KB

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.

09.01.2014 r. PDF • 272.24 KB