Raporty EBI

Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

18.12.2012 r. PDF • 403.84 KB

Informacja o rejestracji samoistnego prokurenta Spółki

18.12.2012 r. PDF • 387.47 KB

Zawarcie umowy na dofinansowanie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

18.12.2012 r. PDF • 400.71 KB

Rozpoczęcie współpracy z C&A Online Shop

23.11.2012 r. PDF • 432.89 KB

Wyróżnienie SARE w rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe

26.10.2012 r. PDF • 438.26 KB

Zmiana adresu siedziby SARE S.A.

18.10.2012 r. PDF • 430.71 KB

Pozytywna ocena merytoryczna projektu ?Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SARE Spółka Akcyjna?

17.10.2012 r. PDF • 432.08 KB

Zawiązanie nowego podmiotu MobiQuest Sp. z o.o.

05.10.2012 r. PDF • 452.67 KB

Zawarcie istotnej umowy intencyjnej z Członkiem Zarządu Spółki

28.09.2012 r. PDF • 446.65 KB

Zawarcie istotnej umowy intencyjnej z Prezesem Zarządu Spółki

28.09.2012 r. PDF • 446.26 KB

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu i powołanie Członka Zarządu Emitenta

19.09.2012 r. PDF • 402.5 KB

Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

27.06.2012 r. PDF • 432.59 KB

Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 22 czerw

26.06.2012 r. PDF • 466.23 KB

Protokół WZ SARE 22_06_12_korekta

26.06.2012 r. PDF • 763.19 KB

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r.

23.06.2012 r. PDF • 387.33 KB

Protokół WZ SARE SA 22_06_12

23.06.2012 r. PDF • 763.21 KB

Objęcie oraz nabycie udziałów w spółce neronIT sp. z o.o.

22.06.2012 r. PDF • 450.13 KB

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

04.06.2012 r. PDF • 420.37 KB

SAR-statut spółki akcyjnej SARE tekst jednolity

04.06.2012 r. PDF • 199.39 KB

Zgłoszenie uchwał WZA SARE Amalfrida

04.06.2012 r. PDF • 452.45 KB

Projekty uchwał WZA SARE Amalfrida

04.06.2012 r. PDF • 408.02 KB

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

04.06.2012 r. PDF • 427.19 KB

SAR-wzór pełnomocnictwa

04.06.2012 r. PDF • 929.46 KB

SAR-ogłoszenie o zmianie porządku ZWZ

04.06.2012 r. PDF • 660.13 KB

SAR-projekty uchwał

04.06.2012 r. PDF • 458.48 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

22.05.2012 r. PDF • 389.6 KB

SARE S.A. wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania

22.05.2012 r. PDF • 807.32 KB

SARE S.A. statut spółki akcyjnej tekst jednolity 22-06-2012

22.05.2012 r. PDF • 281.29 KB

SARE S.A. projekty uchwał ZWZ 22-06-2012

22.05.2012 r. PDF • 326.47 KB

SARE S.A. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

22.05.2012 r. PDF • 508.01 KB

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Inis sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej SARE SA

11.05.2012 r. PDF • 396.07 KB

RB EBI 05/2012 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą i jednoczesne zawarcie nowej umowy w tym zakresie

30.03.2012 r. PDF • 388.56 KB

RB EBI 04/2012 - Korekta prognoz wyników finansowych na 2011 r.

14.02.2012 r. PDF • 397.91 KB

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

25.01.2012 r. PDF • 392.78 KB