Raporty EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów

31.10.2013 r. PDF • 263.77 KB

Zawiązanie nowej spółki zależnej od Emitenta

19.09.2013 r. PDF • 346.26 KB

Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną od Emitenta

13.08.2013 r. PDF • 347.43 KB

Incydentalne naruszenie zasady nr 16a ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?

08.08.2013 r. PDF • 306.95 KB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

08.08.2013 r. PDF • 313.83 KB

Protokół WZ SARE S.A. 28-06-2013

28.06.2013 r. PDF • 9639.18 KB

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.

28.06.2013 r. PDF • 262.06 KB

Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta

07.06.2013 r. PDF • 436.7 KB

SARE S.A. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

29.05.2013 r. PDF • 508.01 KB

SARE S.A. projekty uchwał ZWZ

29.05.2013 r. PDF • 459.41 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

29.05.2013 r. PDF • 261.96 KB

SARE S.A. struktura kapitału zakładowego

29.05.2013 r. PDF • 180.73 KB

Korekta raportu bieżącego numer 13/2013

15.05.2013 r. PDF • 262.03 KB

Zmiana przyjętej metody konsolidacji wyników ze spółką zależną Mobiquest sp. z o.o.

15.05.2013 r. PDF • 259.18 KB

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą

09.05.2013 r. PDF • 259.45 KB

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

23.04.2013 r. PDF • 262.15 KB

Zawarcie istotnej umowy intencyjnej ze współpracownikiem INIS Sp. z o.o.

17.04.2013 r. PDF • 265.35 KB

Zawarcie istotnej umowy intencyjnej ze współpracownikiem mail-media sp. z o.o.

01.03.2013 r. PDF • 413.63 KB

Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w neronIT sp. z o.o.

01.02.2013 r. PDF • 408.91 KB

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 5/2013

31.01.2013 r. PDF • 440.12 KB

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.

29.01.2013 r. PDF • 440.18 KB

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

18.01.2013 r. PDF • 460 KB

Korekta raportu bieżącego nr 2/2013

14.01.2013 r. PDF • 468.12 KB

Zawarcie istotnej umowy z C&A Online GmbH przez spółkę zależną Emitenta

11.01.2013 r. PDF • 442.43 KB

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

11.01.2013 r. PDF • 392.69 KB