Raporty roczne

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2011 cz. 1

31.12.2011 r. PDF • 12517.96 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2011 cz. 1

31.12.2011 r. PDF • 12835.17 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011

31.12.2011 r. PDF • 388.37 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2011 cz. 2

31.12.2011 r. PDF • 3693.04 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2011 cz. 2

31.12.2011 r. PDF • 4330.21 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za rok obrotowy 2011

31.12.2011 r. PDF • 384.65 KB