Raporty roczne

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Digitree Group za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 356.66 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 2419.34 KB

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 1916.28 KB

Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej -GK Digitree Group

31.12.2019 r. PDF • 700.76 KB

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 371.6 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Digitree Group S.A. za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 2040.19 KB

Sprawozdanie Finansowe Digitree Group S.A. za 2019 rok

31.12.2019 r. PDF • 1476.37 KB

Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

31.12.2019 r. PDF • 663.6 KB