Raporty roczne

Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013

31.12.2013 r. PDF • 10594.42 KB

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za 2013

31.12.2013 r. PDF • 63.84 KB

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2013

31.12.2013 r. PDF • 13183.42 KB

Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za 2013r.

31.12.2013 r. PDF • 44.46 KB