Raporty ESPI

03/2023 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

08.02.2023 r.

02/2023 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

30.01.2023 r.

01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

09.01.2023 r.