Raporty ESPI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. 28 czerwca 2013

02.07.2013 r. PDF • 306.62 KB

SAR - akcjonariusze 5% głosow na ZWZ

02.07.2013 r. PDF • 195.02 KB

SARE S.A. projekty uchwał

29.05.2013 r. PDF • 459.41 KB

SARE S.A. struktura kapitału zakładowego

29.05.2013 r. PDF • 180.73 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

29.05.2013 r. PDF • 392.09 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

26.02.2013 r. PDF • 394.18 KB

Zawiadomienie Pana K.Dębowskiego o przekroczeniu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

26.02.2013 r. PDF • 241.09 KB

Zawiadomienie o zejściu przez Amalfrida poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

26.02.2013 r. PDF • 246.34 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

26.02.2013 r. PDF • 394.22 KB

Zawiadomienie o transakcjach

29.01.2013 r. PDF • 959.89 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

29.01.2013 r. PDF • 385.24 KB

Zawiadomienie o transakcjach

04.01.2013 r. PDF • 100.04 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

04.01.2013 r. PDF • 383.92 KB