Raporty ESPI

58/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta

31.12.2018 r. PDF • 105.94 KB

57/2018 Rezygnacja Członka Zarządu

31.12.2018 r. PDF • 120.49 KB

56/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.

21.12.2018 r. PDF • 386.46 KB

55/2018 Zawarcie umowy sprzedaży akcji

14.12.2018 r. PDF • 118.7 KB

53/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

14.12.2018 r. PDF • 127.72 KB

52/2018 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie przez Emitenta akcji spółki Fast White Cat S.A.

14.12.2018 r. PDF • 109.48 KB

51/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta

12.12.2018 r. PDF • 104.48 KB

50/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku

14.11.2018 r. PDF • 124.36 KB

49/2018 Zwrotne przeniesienie własności udziałów

31.10.2018 r. PDF • 107.46 KB

48/2018 Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE

30.10.2018 r. PDF • 112.24 KB

47/2018 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

17.10.2018 r. PDF • 111.3 KB

46/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki

24.08.2018 r. PDF • 295.38 KB

45/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku

14.08.2018 r. PDF • 95.94 KB

44/2018 Aktualizacja ceny transakcji

30.07.2018 r. PDF • 81.22 KB

43/2018 Częściowa rejestracja zmian Statutu Spółki

23.07.2018 r. PDF • 80.59 KB

42/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki

03.07.2018 r. PDF • 282.77 KB

41/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.

22.06.2018 r. PDF • 139.49 KB

40/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.

21.06.2018 r. PDF • 508.82 KB

38/2018 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA

30.05.2018 r. PDF • 933.82 KB

37/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

25.05.2018 r. PDF • 599.19 KB

36/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku

27.04.2018 r. PDF • 95.33 KB

35/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji

27.04.2018 r. PDF • 96.91 KB

34/2018 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence.

27.04.2018 r. PDF • 95.91 KB

33/2018 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

25.04.2018 r. PDF • 94.24 KB

32/2018 Powołanie Członka Zarządu

20.04.2018 r. PDF • 124.78 KB

31/2018 Korekta raportu ESPI 31/2018

13.04.2018 r. PDF • 96.29 KB

31/2018 Podpisanie Term Sheet

13.04.2018 r. PDF • 95.54 KB

30/2018 Powołanie Członka Zarządu

10.04.2018 r. PDF • 124.43 KB

29/2018 Rezygnacja Członka Zarządu

09.04.2018 r. PDF • 94.31 KB

28/2018 Rejestracja połączenia spółek zależnych.

16.03.2018 r. PDF • 96.51 KB

27/2018 Korekta raportu ESPI 27/2018

09.03.2018 r. PDF • 437.46 KB

27/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SARE SA.

09.03.2018 r. PDF • 464.19 KB

26/2018 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów

09.03.2018 r. PDF • 346.25 KB

25/2018 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

09.03.2018 r. PDF • 346.56 KB

24/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 09 marca 2018 r.

09.03.2018 r. PDF • 378.34 KB

23/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 09 marca 2018 r.

09.03.2018 r. PDF • 562.4 KB

22/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

09.03.2018 r. PDF • 342.86 KB

21/2018 Umowy istotne

07.03.2018 r. PDF • 344.46 KB

19/2018 Informacja o wykreśleniu akcji Spółki SARE SA z list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka

01.03.2018 r. PDF • 94.27 KB

18/2018 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

26.02.2018 r. PDF • 94.81 KB

17/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

26.02.2018 r. PDF • 92.67 KB

16/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

26.02.2018 r. PDF • 92.59 KB

15/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

26.02.2018 r. PDF • 92.71 KB

14/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

24.02.2018 r. PDF • 92.9 KB

13/2018 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

23.02.2018 r. PDF • 94.57 KB

12/2018 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

23.02.2018 r. PDF • 95.15 KB

11/2018 Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

23.02.2018 r. PDF • 92.74 KB

10/2018 Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

23.02.2018 r. PDF • 95.34 KB

9/2018 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

23.02.2018 r. PDF • 95.2 KB

8/2018 Korekta raportu ESPI nr 08/2018

22.02.2018 r. PDF • 114.97 KB

8/2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz o liczbie akcji nabytych w związku z rozliczeniem wezwania

21.02.2018 r. PDF • 94.75 KB

7/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017.

21.02.2018 r. PDF • 95.75 KB

6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał.

09.02.2018 r. PDF • 597.12 KB

5/2018 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

08.02.2018 r. PDF • 348.59 KB

4/2018 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

06.02.2018 r. PDF • 412.42 KB

3/2018 Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

01.02.2018 r. PDF • 345.22 KB

2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

09.01.2018 r. PDF • 345.89 KB

1/2018 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

03.01.2018 r. PDF • 343.29 KB