Raporty ESPI

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

22.12.2014 r. PDF • 286.02 KB

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ

22.12.2014 r. PDF • 264.87 KB

Projekty uchwał na NWZ

22.12.2014 r. PDF • 354.36 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania po zmianach WSI

22.12.2014 r. PDF • 560 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

03.12.2014 r. PDF • 235.43 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji o ponad 1% oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

02.12.2014 r. PDF • 180.67 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadania akcji o ponad 1% i przekroczeniu 50% ogólnych głosów w Spółce.

02.12.2014 r. PDF • 307.19 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI

02.12.2014 r. PDF • 305.2 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI

02.12.2014 r. PDF • 112.43 KB

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

20.11.2014 r. PDF • 1123.44 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

20.11.2014 r. PDF • 307.5 KB

Zawiadomienie o przekroczeniu powyżej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

20.11.2014 r. PDF • 305.15 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33 1/3 % - WSI

20.11.2014 r. PDF • 1400.79 KB

Zawiadomienie o zejściu poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

20.11.2014 r. PDF • 304.21 KB

Zawiadomienie o zbyciu akcji ? Damian Rutkowski

20.11.2014 r. PDF • 799.03 KB

Zawiadomienie Vasto Investment s.a.r.l. o zmianie stanu posiadania akcji spółki SARE SA.

18.11.2014 r. PDF • 55.26 KB

Zawiadomienie - zejście poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

18.11.2014 r. PDF • 305.6 KB

Potwierdzenie transakcji

16.09.2014 r. PDF • 478.57 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.

16.09.2014 r. PDF • 303.21 KB

SAR - akcjonariusze 5% głosow na ZWZ

18.06.2014 r. PDF • 185.44 KB

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 12 czerwca 2014

18.06.2014 r. PDF • 235.2 KB

SARE SA wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

16.05.2014 r. PDF • 749.98 KB

SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16.05.2014 r. PDF • 520.53 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

16.05.2014 r. PDF • 233.48 KB

SARE SA projekty uchwał

16.05.2014 r. PDF • 435.59 KB

SARE SA struktura kapitału zakładowego

16.05.2014 r. PDF • 180.74 KB