Raporty ESPI

46/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

14.12.2020 r. PDF • 242.8 KB

45/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

08.12.2020 r. PDF • 242.45 KB

44/2020 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

03.12.2020 r. PDF • 289.83 KB

43/2020 Rejestracja połączenia spółek zależnych.

25.11.2020 r. PDF • 158.06 KB

42/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

09.11.2020 r. PDF • 324.87 KB

41/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku

03.11.2020 r. PDF • 151.42 KB

40/2020 Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej

14.10.2020 r. PDF • 126.96 KB

39/2020 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu tej spółki.

16.09.2020 r. PDF • 129.41 KB

38/2020 Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

02.09.2020 r. PDF • 164.61 KB

Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów w spółce zależnej i zawarcie umowy sprzedaży udziałów

31.08.2020 r. PDF • 166.61 KB

36/2020 Zmiany w polityce rachunkowości oraz korekty błędów poprzednich okresów i ich wpływ na wyniki finansowe w 2019 roku oraz zmiana szacunkowych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku.

28.08.2020 r. PDF • 222.15 KB

35/2020 Wskazanie rozbieżności biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego i jego elementów oraz zmiana terminu publikacji wyników okresowych

24.08.2020 r. PDF • 124.22 KB

34/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

20.08.2020 r. PDF • 408.15 KB

33/2020 Wybór biegłego rewidenta

07.08.2020 r. PDF • 128.82 KB

32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 04.08.2020 r.

04.08.2020 r. PDF • 149.38 KB

31/2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

04.08.2020 r. PDF • 175.07 KB

30/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 04.08.2020 r.

04.08.2020 r. PDF • 1566.01 KB

29/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2020 roku

03.08.2020 r. PDF • 155.03 KB

28/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

03.08.2020 r. PDF • 126.22 KB

27/2020 Zawarcie Term Sheet dotyczącego wstępnych warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

31.07.2020 r. PDF • 153.02 KB

Załącznik do raportu 26/2020

23.07.2020 r. PDF • 18627.37 KB

26/2020 Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta.

23.07.2020 r. PDF • 129.1 KB

25/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy

16.07.2020 r. PDF • 127.46 KB

24/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

08.07.2020 r. PDF • 1765.65 KB

23/2020 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

03.07.2020 r. PDF • 175.25 KB

22/2020 Zawarcie przez Emitenta trzeciego porozumienia do umowy sprzedaży akcji

02.07.2020 r. PDF • 129.6 KB

21/2020 Zwarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

01.07.2020 r. PDF • 135.73 KB

20/2020/K Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 dotyczącego rejestracji przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

01.07.2020 r. PDF • 127.85 KB

20/2020 Rejestracja przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

30.06.2020 r. PDF • 127.61 KB

19/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną i udzielenie poręczenia spłaty kredytu

25.06.2020 r. PDF • 136.69 KB

18/2020 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

17.06.2020 r. PDF • 124.69 KB

17/2020 Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta.

10.06.2020 r. PDF • 128.49 KB

16/2020 Zgoda Walnego Zgromadzenia Sales Intelligence S.A., spółki zależnej od Emitenta, na przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

29.05.2020 r. PDF • 127.32 KB

15/2020 Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

11.05.2020 r. PDF • 134.75 KB

14/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie poręczenia spłaty kredytu spółki zależnej

08.05.2020 r. PDF • 135.12 KB

13/2020 Powołanie Prezesa Zarządu od dnia 01.08.2020 r.

08.05.2020 r. PDF • 153.53 KB

12/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku

04.05.2020 r. PDF • 149 KB

11/2020 Uzupełnienie informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu

01.05.2020 r. PDF • 126.03 KB

10/2020 Rezygnacja Prezesa Zarządu

30.04.2020 r. PDF • 146.33 KB

09/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

17.04.2020 r. PDF • 129.85 KB

08/2020 Zgoda Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. na przekształcenie spółki zależnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

14.04.2020 r. PDF • 153.09 KB

07/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok

31.03.2020 r. PDF • 152.25 KB

06/2020 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego

25.03.2020 r. PDF • 137.06 KB

05/2020 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.

25.03.2020 r. PDF • 125.04 KB

04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

28.01.2020 r. PDF • 146.87 KB

03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

28.01.2020 r. PDF • 165.87 KB

02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta

10.01.2020 r. PDF • 133.82 KB

01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

07.01.2020 r. PDF • 504.16 KB