Prezentujemy nową Strategię Rozwoju naszej Grupy - poznaj cele, ambicje i wizję Grupy!

Motywem przewodnim naszej Strategii jest odpowiedzialność za sukces Klientów Grupy w cyfrowym świecie. Chcemy rozwijać się poprzez skoncentrowane na Kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane przez nas kompetencje.

 

Własne, technologiczne rozwiązania dają nieograniczone możliwości rozwoju 

Zdefiniowaliśmy trzy filary strategii, które będą mieć zasadniczy wpływ na osiągnięcie naszej nowej wizji przedsiębiorstwa jako europejskiego lidera transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i sprzedaży.

 

 

Pierwszym z filarów Strategii jest rozwój produktów wdrożeniowych, związanych z automatyzacją marketingu oraz wprowadzaniem e-sklepów na platformy e-commerce. Naszą Grupę wyróżnia w tym segmencie nie tylko 15-letnie doświadczenie i unikatowe rozwiązania, projektowane i wdrażane zgodnie z potrzebami biznesu wraz z pełną analityką ich efektywności. Już od 2019 roku jesteśmy również regionalnym liderem Magento Commerce (region CEE).  

Drugim filarem strategii jest internacjonalizacja biznesu Grupy oraz naszych Klientów. Zamierzamy wprowadzać polskie firmy na międzynarodowe rynki poprzez marketplaces (platformy gromadzące w jednym miejscu dużą liczbę produktów, pochodzących od zróżnicowanych dostawców). Specjalizacja i aktualna pozycja rynkowa w poszczególnych segmentach pozwalają nam na ambitne plany w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. 

Ostatni filar stanowi ekosystem dla e-commerce, czyli kompleksowa usługa, dzięki której Digitree Group będzie oferować możliwość optymalizacji całości aktywności e-commerce w jednym miejscu (One-Stop-Shop). Powyższe realizowane będzie poprzez dedykowany zespół strategicznej sprzedaży grupowej, który w systemowy sposób rozwiązywać będzie dylematy związane ze strategią pozyskania ruchu, lojalnością Klientów, automatyzacją marketingu czy budową platform e-commerce. 

W najbliższych miesiącach Grupa wprowadzi szereg działań, które będą wspierać realizację celów strategicznych. Podstawowym elementem ma być klientocentryczność wyrażona przez najwyższe standardy usług i obsługi Klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa planuje też pogłębiać integrację wewnętrzną i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizować wspólną strategię marketingową. Dopełnieniem powyższego ma być rozwój zasobów ludzkich i wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju do bieżącej działalności.

 

Fundamentem nowej strategii Digitree Group była i będzie klientocentryczność oraz umiejętność szybkiego i kompleksowego reagowania na potrzeby naszych Klientów. Transformacja cyfrowa to przede wszystkim budowanie przewagi rynkowej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Aby przebiegła skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami, potrzeba profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który doradza skuteczne rozwiązania, optymalizuje procesy i jednocześnie odradza działania nieefektywne. Takie jest Digitree Group – od lat kreujemy liderów zmieniającego się na naszych oczach, coraz bardziej zdigitalizowanego świata. Wierzymy, że każda branża i firma ma szczególne i zmieniające się potrzeby digital lub e-commerce, jesteśmy po to, by na nie adekwatnie odpowiadać. Chcemy to robić wykorzystując do tego celu własne i stale rozwijające się technologie.mówi Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Przewagi konkurencyjne Grupy i rozwój jej kompetencji

Nasza Grupa Kapitałowa zdobyła w ostatnich kilkunastu latach wysoką pozycję lidera w obszarze E-mail Marketingu, wdrożeń Magento Commerce, Performance Marketingu czy Data Warehouse. Ponadto obecna jest na kilku atrakcyjnych rynkach, charakteryzujących się wysokimi wzrostami i dużym potencjałem w kolejnych latach. Należą do nich segment Smart Retargeting, International Marketplaces czy Marketing Automation. Ważnym elementem Strategii ma być również uzupełnianie i podwyższanie poziomu kompetencji Grupy, realizowane poprzez wewnętrzny inkubator projektów, rozwijający nowe innowacyjne inicjatywy biznesowe pochodzące z wnętrza Grupy lub przejęcia komplementarnych biznesów, które będą podnosić jakość oferty i tym samym budować naszą wartość.

 

Od lat prowadzimy naszych partnerów biznesowych w drodze do zwiększania sprzedaży, dzięki autorskiej technologii, która pozwala projektować rozwiązania odpowiadające specyfice danego rynku, czy aktualnym planom rozwojowym organizacji. Nasza technologia odpowiada przede wszystkim na zaawansowane potrzeby dużych platform, a jej efektywność zależy od poziomu zrozumienia biznesu klienta przez wdrożeniowca. Z drugiej strony posiadamy w swoich zasobach również rozwiązania dla mniejszych partnerów e-commerce, narzędzia te tworzone są przede wszystkim w modelu SaaS (Software as a Service) i należą do nielicznych w Polsce i na świecie. Chcemy rozwijać swoje unikatowe kompetencje, bo to z nimi wiążemy obecnie największe nadzieje. Poza grupowym inkubatorem nowych projektów w planach mamy również przejęcia komplementarnych biznesów, budujących wartość całej Grupy Kapitałowej. Wierzę, że odważne decyzje dają nam szanse na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji.komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Ekspansja międzynarodowa na wyciągnięcie ręki

Wzrost udziału e-commerce w całości handlu w 2020 roku był obserwowany na całym świecie. W niektórych krajach, takich jak Polska, podniósł się do poziomu, którego przed pandemią oczekiwano najwcześniej za kilka lat. Jednocześnie partycypacja marketplaces w globalnej sprzedaży e-commerce zwiększa się z roku na rok, aby zgodnie z prognozami w 2023 roku osiągnąć poziom 75% [Channel Engine, 2020]. Jednak w Polsce taka forma ekspansji zagranicznej wciąż raczkuje. Dlatego Digitree Group zawiązało współpracę z Channel Engine, jednym z najbardziej funkcjonalnych i kompleksowych rozwiązań służących integracji kanałów sprzedaży i ich globalizacji, a w konsekwencji powstała nowa marka – Marketplaceme. Dzięki niej będziemy wspierać polskie firmy, dając im szansę na zwiększenie swojego zasięgu, dotarcie do większej liczby konsumentów oraz znaczący rozwój ich działalności. Polski rynek e-commerce zostanie więc wprowadzony na zupełnie nowy poziom, dzięki dostępowi do ponad 30 zagranicznych platform sprzedaży, przy współpracy z jednym partnerem biznesowym, a my zrealizujemy swoją ambicję związaną z ekspansją zagraniczną. 

 

 

Nowa polityka dywidendowa i cele finansowe Zarządu

W nowej Startegii zdefiniowaliśmy również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 - 2023 Zarząd Digitree Group będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy. Nasza Grupa zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności, co jest konieczne do zrealizowania celów nowej Strategii. Zarząd wyznaczył sobie również dwa główne cele finansowe: osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej na poziomie 17 proc. oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023.

 

 

Grupa Kapitałowa Digitree Group działa w 8 lokalizacjach w Polsce, obsługując obecnie ponad 2100 Klientów. W ostatnich czterech kwartałach (trzy kwartały 2020 i czwarty kwartał 2019 r.) przychody ze sprzedaży Grupy sięgnęły 54 mln zł. Jednocześnie ponad 50 proc. jej przychodów pochodzi z działalności dla e-commerce, a 10 proc. z działalności zagranicznej. Grupa zawiązała szereg strategicznych partnerstw, tj. partnerstwo z Google, Adobe, Magento czy Channel Engine, które w połączeniu z szerokim portfelem własnych rozwiązań sprawiają, że jako jedyna Grupa na polskim rynku, rozumiejąc całość portfela narzędzi dla e-commerce, możemy tak kompleksowo dostosować ofertę do potrzeb Klienta.