Digitree Group z rekordowymi przychodami w 2021 roku

Opublikowaliśmy szacunkowe skonsolidowane wyniki osiągnięte w 2021 roku. Skonsolidowana sprzedaż zwiększyła się aż o 23,6 proc. r/r, osiągając rekordową w historii Grupy wartość 67 mln zł! Zakończyliśmy rok z zyskiem netto i o 20,6 proc. wyższym wskaźnikiem EBITDA.

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o niemal 13 mln zł, tj. do poziomu ponad 67 mln zł. To wzrost o 23,6 proc. w stosunku do dwunastu miesięcy 2020 roku i o 15,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Grupa osiągnęła wzrost przychodów i wzrost w zakresie zysku netto w każdym kwartale 2021 roku względem poprzedniego roku.

 

 

 

 

- Bardzo cieszy nas rekordowy wzrost i wartość skonsolidowanych przychodów Digitree Group. Jest to dowód zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci oraz słuszności kierunków obranych w naszej strategii 2021-2023. Mamy nadzieje, że ciągła praca nad poprawą efektywności kosztowej przyniesie wkrótce także poprawę rentowności naszego biznesu. - komentuje Konrad Żaczek, Członek Zarządu Digitree Group S.A.

Skonsolidowane szacunkowe przychody Grupy w czwartym kwartale 2021 roku wyniosły około 18 348 tys. zł i były wyższe od wypracowanych w czwartym kwartale 2020 roku o 1 824 tys. zł, tj. 11 proc. Grupa w czwartym kwartale 2021 roku osiągnęła stratę netto na poziomie ok. 57 tys. zł w porównaniu do 888 tys. zł straty w tym samym okresie 2020 roku, tj. zmniejszyła poziom straty o 832 tys. zł.

 

 

 

Grupa Digitree Group w styczniu 2021 roku ogłosiła swoją strategię na lata 2021-2023. Jej motywem przewodnim jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Grupa chce rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, zwłaszcza usługi wdrożeniowe, kompleksową ofertę dla e-commerce, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane kompetencje. Obecnie Grupa wprowadza szereg działań, które wspierają realizację założonych celów strategicznych. Podstawowym elementem są najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa pogłębia też integracje wewnętrzne i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizuje wspólną strategię marketingową.

Zgodnie z nową strategią, w zakresie celów finansowych Zarządu, Grupa zakłada w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 17% oraz średnioroczny wzrost  skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25%.

 

Całość wyników wraz ze szczegółowym raportem zostanie opublikowana w dniu 14.04.2022 r.

 

Raport dotyczący szacunkowych wyników znajduje się TUTAJ