Podsumowujemy 2021 rok: rekordowe przychody, wzrost EBITDA i zysk netto!

Zakończyliśmy 2021 rok ze wzrostem przychodów o 23,6 proc. r/r, osiągając tym samym historyczny poziom sprzedaży: 67,5 mln zł. W 2021 roku wypracowaliśmy też zysk netto oraz wzrost EBITDA o niemal 21 proc. r/r. Tym samym pierwszy rok obowiązywania nowej strategii rozwoju zakończył się sukcesem!

 

 

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o 13 mln zł, tj. wzrosły do poziomu niemal 67,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 23,6 proc. w stosunku do dwunastu miesięcy 2020 roku i o 15,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Grupa osiągnęła wzrost przychodów i wzrost w zakresie zysku netto w każdym kwartale 2021 roku względem poprzedniego roku.


przychody_2021

 

Wykres 1. Przychody GK Digitree Group

Przychody_FY_Q4_2021

 

POBIERZ RAPORT_1

 

 

- Bardzo cieszy nas rekordowy wzrost i wartość skonsolidowanych przychodów Digitree Group. Jest to dowód zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci oraz słuszności kierunków obranych w naszej strategii 2021-2023. Mamy nadzieje, że ciągła praca nad poprawą efektywności kosztowej przyniesie wkrótce także poprawę rentowności naszego biznesu. - komentuje Konrad Żaczek, Członek Zarządu Digitree Group S.A.

Wykres 2. EBITDA GK Digitree Group

EBITDA_FY_Q4_2021

 

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group w czwartym kwartale 2021 roku wyniosły 18 348 tys. zł i były wyższe od wypracowanych w czwartym kwartale 2020 roku o 1 824 tys. zł, tj. 11 proc. oraz wyższe od przychodów osiągniętych w pozostałych kwartałach ubiegłego roku. Grupa w czwartym kwartale 2021 roku osiągnęła niewielką stratę netto na poziomie ok. 57 tys. zł w porównaniu do 888 tys. zł straty w tym samym okresie 2020 roku i 233 tys. zł straty w 2019 roku.

 

 

kwartalne wyniki_2021

czwarty kwartał_2021_2019

 

W styczniu 2021 roku ogłosiliśmy swoją strategię na lata 2021-2023. Jej motywem przewodnim jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Grupa chce rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, zwłaszcza usługi wdrożeniowe, kompleksową ofertę dla e-commerce, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane kompetencje. Obecnie wprowadzamy szereg działań, które wspierają realizację założonych celów strategicznych. Podstawowym elementem są najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa pogłębia też integracje wewnętrzne i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizuje wspólną strategię marketingową.  

W zakresie celów finansowych Zarządu określonych w Strategii, Digitree Group osiągnęła w 2021 roku wzrost przychodów na poziomie 23,6 proc. względem zapowiadanych w okresie 2021-2023 średniorocznych wzrostów rzędu 17 proc. Wypracowaliśmy też wzrost EBITDA na poziomie 20,3% w porównaniu do zakładanego w powyższym okresie średniorocznego wzrostu na poziomie 25 proc. Zdefiniowane w Strategii filary rozwojowe istotnie rozwinęły się już w pierwszym roku obowiązywania strategii: produkty wdrożeniowe wzrosły aż o 63 proc., internacjonalizacja biznesu o 78 proc., natomiast ekosystem e-commerce o  47 proc. względem zakładanych 20-25 proc. (średnioroczny wzrost w latach 2021-2023). 

W 2021 roku realizowaliśmy również ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu - bardzo ważnym elementem  były dla nas zagadnienia środowiskowe, m.in. zmierzenie wpływu środowiskowego za sprawą dokonania obliczeń emisji śladu węglowego, a także zagadnienia pracownicze i społeczne. Grupa wykreowała również wizję swojej odpowiedzialności wraz z zestawem inicjatyw, realizowanych już w bieżącym roku.  

 

 

PREZENTACJA