Digitree Group z zyskiem i wzrostem wpływów w H1'2021 oraz nowym projektem dofinansowanym z NCBiR

Technologiczna Grupa Kapitałowa Digitree Group opublikowała szacunkowe dane finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła aż o 27 proc. r/r. Grupa odrobiła stratę i osiągnęła zysk na poziomie 156 tys. zł. Działalność Grupy w najbliższych miesiącach skupi się na poprawie doświadczeń klientów e-commerce za sprawą nowych rozwiązań AI, które realizowane będą m.in. przy wsparciu finansowym z NCBiR.

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o 6,9 mln zł, osiągając w pierwszym półroczu 2021 roku rekordowy poziom 32,2 mln zł. To wzrost o 27 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku i o 12 proc. w porównaniu do 2019 roku.

 

Grupa z kwartału na kwartał zwiększa poziom osiąganych przychodów, a szacunkowe  wpływy drugiego kwartału br. są rekordowe. Powyższe tempo wzrostu biznesu pozwoliło wypracować Grupie Kapitałowej zysk na poziomie 156 tys. zł i wynik EBITDA na poziomie 2,1 mln zł. Natomiast w samym drugim kwartale, zysk Grupy wyniósł 357 tys. zł.

 

- Osiągnięty w pierwszym półroczu zysk bardzo nas cieszy, ale zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, obecnie istotniejsza dla nas jest dynamika wzrostu biznesu Grupy. W połączeniu z nowymi projektami, które dopiero uzyskają oczekiwaną skalę w kolejnych okresach, stanowi ona o naszej atrakcyjności i słuszności przyjętej strategii rozwoju. komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

 

- Wyniki pierwszego półrocza 2021 roku stanowią odzwierciedlenie zmian, jakie zachodzą w naszej Grupie od końca ubiegłego roku. Nowa strategia, a także świeże spojrzenie na prowadzony przez nas biznes i możliwości jakie Grupa w chwili obecnej proponuje swoim partnerom dają nam szerokie perspektywy rozwoju. Skupiamy się na tworzeniu technologii i kompleksowych rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej zwłaszcza w obszarze marketingu i sprzedaży. Rynek, na którym działamy jest atrakcyjny i stale rośnie, dzięki czemu widzimy rosnący potencjał naszych rozwiązań, zwłaszcza w segmencie Enterprise oraz e-commerce 360. Aktualnie najważniejszym jest dla nas utrzymanie dynamiki wzrostu, co pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój, w szczególności w zakresie tworzonych produktów. – komentuje Przemysław Marcol, Członek Zarządu Digitree Group S.A.

 

 

Przychody samego drugiego kwartału 2021 roku wzrosły r/r o 4,5 mln zł, tj. 36 proc., natomiast zysk netto wzrósł o 0,15 mln zł, tj. 72 proc. W tym samym okresie nieznacznie spadła skonsolidowana EBITDA, zmniejszając się o 0,03 mln zł.

 

 

- Wyniki pierwszego półrocza 2021 roku dowodzą, iż nasz potencjał jako Grupy stale wzrasta, zaś podejmowane przez nas inicjatywy będą paliwem do dalszego rozwoju w kolejnych okresach. dodaje Rafał Zakrzewski.

Większość przychodów Grupy Digitree Group pochodzi obecnie z usług dla branży e-commerce, która wg prognoz PwC ma rosnąć rocznie o ok. 12 proc., osiągając wartość 162 mld zł w 2026 roku[1]. Grupa wykorzystuje ten pozytywny trend i przewidywania ekspertów względem branży, jednocześnie włączając rozwiązania AI w projektowanie e-sklepów. Dzięki temu już wkrótce będzie mogła zaproponować klientom e-commerce unikatowe doświadczenia zakupowe. Jedna ze spółek należących do Digitree Group - Fast White Cat S.A. - w najbliższych miesiącach rozpocznie realizację projektu, którego celem jest przygotowanie mechanizmu pozwalającego na adaptowanie interfejsu sklepów internetowych do wymagań i zachowań klientów. Mechanizm ten, wykorzystując sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i zbierane informacje, będzie personalizował wygląd i funkcje e-sklepu. Celem wdrażania mechanizmu jest ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego, a przez to zwiększenie konwersji i w konsekwencji zysków. Każdy sklep z wdrożonym mechanizmem autoadaptacji  będzie dostosowywał interfejs do potrzeb, przyzwyczajeń i upodobań klientów, dzięki czemu znacznie szybciej i łatwiej klienci będą podejmowali decyzje zakupowe. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie projektu sięga 3,1 mln zł, natomiast wartość całej inicjatywy ma wynieść ok. 4,7 mln zł.

 

 

 

[1] https://www.pwc.pl/pl/publikacje/liderzy-e-commerce-o-rozwoju-handlu-cyfrowego.html