33-proc. wzrost wpływów i 28-proc. wzrost EBITDA w Q3’2021. Jesteśmy dumni!

Nasza Grupa w trzecim kwartale 2021 roku zwiększyła skonsolidowane przychody o 33 proc., odnotowała 28-proc. wzrost EBITDA, a także odrobiła stratę z poziomu 0,5 mln zł do 0,2 mln zł zysku netto. Wyniki trzech kwartałów 2021 roku przedstawiają się równie korzystanie: skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się aż o 29 proc. r/r do poziomu 49,1 mln zł. Grupa osiągnęła też 0,4 mln zł zysku netto, zamiast straty 0,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Powyższe wyniki potwierdzają słuszność przyjętej z początkiem roku i konsekwentnie realizowanej przez Grupę strategii rozwoju.  

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły około 16 940 tys. zł i były wyższe od osiągniętych w trzecim kwartale 2020 roku o 4 164 tys. zł, tj. 32,6 proc. i wyższe od przychodów w trzecim kwartale 2019 roku o 3 073 tys. zł, tj. 22,2 proc. Grupa w trzecim kwartale br. wypracowała również zysk netto na poziomie ok. 208 tys. zł w porównaniu do 473 tys. zł straty w tym samym okresie 2020 roku i 355 tys. zł straty w trzecim kwartale 2019 roku. Wzrosty odnotowaliśmy również w zakresie EBITDA, która zwiększyła się w trzecim kwartale 2021 r. o 28,3 proc. tj. do poziomu niemal 1 mln zł.

- Wyniki trzeciego kwartału 2021 roku potwierdzają, iż nasz potencjał jako Grupy stale wzrasta. Nasze wyniki są znacząco lepsze, zarówno na poziomie przychodów jak i zysku netto. Jeszcze bardziej cieszą nas wskaźniki pozafinansowe, szczególnie to, jak wielu spośród naszych kluczowych klientów rekomenduje usługi Digitree Group dalej. To ogromna satysfakcja, która nas napędza. - komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Q32021_wyniki1

 

Q32021_wyniki2

 

Przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku zwiększyły się o 11 mln zł, osiągając poziom 49,1 mln zł. To wzrost o 29 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 roku i o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, tj. okresu sprzed pandemii koronawirusa. Grupa osiągnęła też zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, wobec straty sięgającej niemal 0,5 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku i straty na poziomie ponad 1 mln zł w 2019 roku. W trzech kwartałach 2021 roku nieznacznie spadła EBITDA, tj. zmniejszyła się z poziomu 3,4 mln zł do poziomu 3,1 mln zł.

 

 POBIERZ RAPORT

 

- Wzrost naszych przychodów w ostatnim okresie jest kontynuacją  osiągnięć,  dokonanych przez nas w pierwszym półroczu 2021 roku. Wiele projektów, nad którymi pracowaliśmy dla naszych partnerów, zostało zakończonych z dużym powodzeniem - kolejne wdrożenia dla Kontigo, 4F czy dedykowane moduły marketing automation dla partnerów takich jak Leroy Merlin już przynoszą wymierne rezultaty. To sukces rodzi sukces, stąd też w ostatnim okresie grono naszych partnerów powiększyło się o kolejne znakomite marki, które wspólnie z nami rozwijają swoje ekosystemy e-commerce. Jednocześnie, nieustannie pracujemy nad dalszym wzrostem jakości świadczonych przez nas usług oraz satysfakcją naszych partnerów, dzięki czemu odnotowaliśmy wzrost wskaźnika NPS, co pozytywnie rokuje na przyszłość. dodaje Zakrzewski.

Q32021_wyniki3

 

Q32021_wyniki4

 

W styczniu br. ogłosiliśmy swoją nową Strategię na lata 2021-2023. Jej motywem przewodnim jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Chcemy rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku - zwłaszcza usługi wdrożeniowe, kompleksową ofertę dla e-commerce i internacjonalizację biznesu, a także integrację grupowych procesów, narzędzi i działań oraz transakcje M&A, uzupełniające posiadane kompetencje. Obecnie  wprowadzamy szereg działań, które wspierają realizację założonych celów strategicznych. Podstawowym elementem są najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa pogłębia też integracje wewnętrzne i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów.

Zgodnie z nową strategią, w zakresie celów finansowych Zarządu, zakładamy w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 17 proc. oraz średnioroczny wzrost  skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25 proc.

 

POBIERZ RAPORT