Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 17.06.2024 r.

Już w czerwcu br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A., podczas którego nasz Zarząd oraz Rada Nadzorcza przedstawią sprawozdania podsumowujące 2023 rok.

Szczegóły związane z Walnym Zgromadzeniem, projekty uchwał czy wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania znajdują się na naszej stronie digitree.pl w zakładce poświęconej Walnym Zgromadzeniom. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą zakładką.