Posumowaliśmy wyniki finansowe 2020 roku [Raport Roczny]

Digitree Group zamknęła rok z niewielkim spadkiem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Ich wartość osiągnęła poziom ok. 55 mln zł. Pierwsze trzy kwartały, stojące pod znakiem pandemii, zakończyły się wynikami przychodów poniżej poprzedniego roku, zaś w czwartym kwartale były znacznie wyższe niż w pozostałych okresach 2020 roku oraz w porównaniu do 2019 roku.

Właśnie opublikowaliśmy wyniki finansowe za 2020 rok. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 3,7 mln zł, tj. do poziomu 54,6 mln zł, w porównaniu do 2019 roku. Powyższa sytuacja spowodowana była przez kilka równolegle występujących czynników, do których należało zwłaszcza: zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku ze sprzedażą większości jej udziałów, sprzedaż wszystkich udziałów spółki VideoTarget sp. z o.o., a także wpływ pandemii COVID-19, którego konsekwencją było mniejsze zaangażowanie niektórych klientów Grupy w kampanie promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję, bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, po skorygowaniu o wpływy spółek Adepto sp. z o.o. i VideoTarget sp. z o.o. (łącznie ok. 1,8 mln zł w 2019 r. i 0,1 mln zł w 2020 r.), wyniosły w 2020 roku 54,5 mln zł, co w porównaniu do 2019 roku przyniosłoby spadek jedynie o 2,1 mln zł, tj. 3,7% spadku r/r.

Grupa Kapitałowa w zakresie przychodów utrzymała się w trendzie rynku reklamy internetowej (nieznaczny spadek rok do roku). Jak podaje IAB/PwC – wydatki na reklamę online w Polsce spadły w I-III kwartale 2020 roku o 0,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku[1].

Grupa Digitree Group w czwartym kwartale 2020 roku wypracowała przychody w wysokości 16,5 mln zł, co stanowiło wzrost rok do roku o 5,4%, tj. 0,8 mln zł i ok. 30-proc. wzrost względem poprzednich kwartałów 2020 roku.

 

Obecnie intensywnie pracujemy nad nowymi produktami i dedykowanymi rozwiązaniami dla klientów wdrożeniowych.  

 

 

- Już ponad 50% naszych przychodów pochodzi z działań dla branży e-commerce – udział tej branży w naszym portfolio stale powiększa się na przestrzeni lat, dzięki czemu możemy liczyć na to, że wraz z szybszym rozwojem e-commerce, wzrastać  będą również spółki z naszej Grupy. Naszym celem jest efektywne zaspokajanie potrzeb klientów w różnych segmentach biznesowych, zarówno na poziomie zaawansowanych, wielopoziomowych wdrożeń, jak również wsparcia mniejszych biznesów przy pomocy rozwiązań SaaS, które produktowo bazują na naszej szerokiej ekspertyzie pochodzącej z segmentu Enterprise. Jednocześnie będziemy też dążyć do podniesienia poziomu osiąganych przychodów i satysfakcjonującej rentowności Grupy. - komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Grupa Digitree Group w styczniu 2021 roku ogłosiła swoją strategię na lata 2021-2023. Jej motywem przewodnim jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Grupa chce rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, zwłaszcza usługi wdrożeniowe, kompleksową ofertę dla e-commerce, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane kompetencje. Obecnie Grupa wprowadza szereg działań, które wspierają realizację założonych celów strategicznych. Podstawowym elementem są najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa pogłębia też integracje wewnętrzne i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizuje wspólną strategię marketingową.

Zgodnie z nową strategią, w zakresie celów finansowych Zarządu, Grupa zakłada w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 17% oraz średnioroczny wzrost  skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25%.

 

pobierz prezentację

- Od lat prowadzimy naszych partnerów biznesowych w drodze do zwiększania sprzedaży, co realizujemy dzięki autorskiej technologii, która pozwala projektować rozwiązania odpowiadające specyfice danego rynku, czy aktualnym planom rozwojowym organizacji klienta. Nasza technologia służy przede wszystkim zaawansowanym i dużym platformom, wiemy że efektywność narzędzi tego rodzaju zależy od poziomu zrozumienia biznesu klienta przez wdrożeniowca, a tu posiadamy ogromną wieloletnią ekspertyzę. Z drugiej strony, posiadamy w swoich zasobach również unikalne rozwiązania dla mniejszych partnerów e-commerce, narzędzia te tworzone są przede wszystkim w modelu SaaS (Software as a Service). W przyszłości chcemy rozwijać swoje wewnętrzne kompetencje w kierunku jeszcze szerszego portfolio usług dla e-commerce, bo to z nimi wiążemy obecnie największe nadzieje. Poza grupowym inkubatorem nowych projektów, dzięki któremu wybieramy projekty najbardziej perspektywiczne dla działalności Grupy, w planach mamy również przejęcia komplementarnych biznesów, budujących wartość Digitree Group. Wierzę, że odważne decyzje dają nam szanse na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji.komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group S.A. za 2020 rok wyniosły 9,3 mln zł, wobec 8,6 mln zł w 2019 roku, co stanowi wzrost o 9% r/r. Spółka wykorzystała czas, w którym firmy masowo przenosiły swoją działalność do świata online z uwagi na panującą pandemię i komunikowały się ze swoimi Klientami głównie w formie elektronicznej, tj. za pomocą e-maila czy kampanii SMS-owych. E-mail jest wciąż skutecznym kanałem komunikacji, zwłaszcza z uwagi na możliwość głębokiej personalizacji i dostosowana do preferencji odbiorców. Spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w wysokości ok. 1,6 mln zł, co jest wynikiem znacznie korzystniejszym, niż osiągnięty w roku poprzednim (wówczas odnotowano EBIT na poziomie -2,8 mln zł). W okresie objętym sprawozdaniem, EBITDA była ujemna i wyniosła -0,4 mln zł. Był to wynik znacznie lepszy, niż wypracowany w 2019 roku, kiedy Spółka osiągnęła EBITDA na poziomie -1,6 mln zł.

 

 
Grupa Kapitałowa Digitree Group dostarcza efektywne rozwiązania digitalowe, które dzięki swojemu kompleksowemu charakterowi, odpowiadają na potrzeby klientów we wszystkich obszarach biznesu cyfrowego. Oferowane rozwiązania realizowane są dzięki autorskim narzędziom technologicznym, partnerstwu z globalnymi liderami technologii, własnym zasobom bazodanowym oraz wiedzy specjalistów. Grupa posiada 16-letnie doświadczenie we wspieraniu procesów sprzedażowych. Zajmuje się doradztwem najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań, prowadząc klientów od celu po efekt, oraz odradzaniem tych mniej efektywnych dla danego rodzaju biznesu.

 


[1] https://www.iab.org.pl/baza-wiedzy/iab-polska-pwc-adex-2020q3-reklama-online-ponownie-na-plusie-w-trzecim-kwartale-2020/