Grupa Digitree Group zgodnie z szacunkami kończy półrocze z 19 proc. wzrostem przychodów!

Grupa Kapitałowa Digitree Group opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła o 19% r/r, osiągając poziom niemal 45 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosły 44 685 tys. zł, wobec 37 510 tys. zł w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost  powyższych przychodów Grupy o 7 175 tys. zł, tj. 19,1% r/r został wypracowany w szczególności w segmencie Agencja Digital oraz E-commerce software house.

EBITDA Grupy Digitree Group w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 1 392 tys. zł, wobec 1 965 tys. zł w poprzednim roku, tzn. spadła o kwotę ok. 573 tys. zł, tj. o 29,2% r/r. Skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszym półroczu 2023 roku ok. 838 tys. zł, podczas gdy
w tym samym okresie 2022 roku zysk netto wyniósł 111 tys. zł.

Na wynik finansowy pierwszego półrocza 2023 roku nie miało wpływu znaczące zdarzenie jednorazowe, które wystąpiło z kolei w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł).

- Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych, w pierwszym półroczu 2023 udało nam się wypracować wyższe przychody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż pracujemy nad poprawą rentowności naszego biznesu. W części już widzimy efekty poprawy efektywności kosztowej w kilku naszych segmentach. Pełny ich efekt będzie widoczny na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Oczywiście nie składamy również broni w zakresie dalszego rozwoju od strony sprzedaży. Wierzymy, że liczne inicjatywy podjęte na tym polu pozwolą nam dalej ją skalować, co w połączeniu z obniżoną bazą kosztową pozwoli na wygenerowanie optymalnych wyników na poziomie EBITDA i zysku netto. komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

W pierwszym półroczu 2023 roku przychody Emitenta wzrosły o blisko 131%, tj. o 8,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podobnie jak w pierwszym półroczu 2022 roku wyniki br. związane są ze stałym, wysokim poziomem zapotrzebowania na usługi związane z e-mail marketingiem w zakresie precyzyjnej, spersonalizowanej komunikacji oraz jej automatyzacji, a także zwiększonym popytem na usługi związane z kampaniami SMS (mobile marketing). Spółka realizuje również sprzedaż kompleksowych usług grupowych oraz usług z zakresu CS/IT.

Digitree Group S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 roku zysk netto na poziomie 2,45 mln zł, wobec ubiegłorocznej straty sięgającej 0,64 mln. zł, a także wzrost w zakresie wartości EBIT (o 1,32 mln zł, tj. do poziomu 500 tys. zł) i EBITDA (o 1,4 mln zł, tj. do poziomu 968 tys. zł).

Cały raport można przeczytać w tym miejscu.