Grupa Digitree Group szacuje wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku

Mamy już szacunkowe skonsolidowane wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 roku. Skonsolidowana sprzedaż zwiększyła się o 16,5 proc. r/r, a zysk netto wyniósł 111 tys. zł.

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o 5,3 mln zł, osiągając w pierwszym półroczu 2022 roku rekordowy poziom 37,5 mln zł. To wzrost o ponad 16,5 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku.

 

Tabela 1. Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group (w tys. zł)

Źródło: Emitent

Grupa z kwartału na kwartał zwiększa poziom osiąganych przychodów, a szacunkowe  wpływy drugiego kwartału br. są rekordowe. Większość przychodów ze sprzedaży Grupy Digitree Group pochodzi obecnie z usług z segmentu Enterprise oraz z segmentu - Domy mediowe i agencje. Powyższe tempo wzrostu biznesu pozwoliło nam wypracować zysk na poziomie 111 tys. zł i wynik EBITDA na poziomie 1,97 mln zł.

 

Tabela 2. Kwartalne dane finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group (w tys. zł)

Źródło: Emitent

Przychody samego drugiego kwartału 2022 roku wzrosły r/r o 2,6 mln zł, tj. 15,2 proc., natomiast zysk netto wzrósł o 0,54 mln zł, tj. 152 proc. W tym samym okresie nieznacznie wzrosła skonsolidowana EBITDA, zwiększając się o 0,15 mln zł, tj. 10,6 proc.

 

Wykres 1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Digitree Group w podziale na kwartały (w tys. zł)

 Źródło: Emitent

- Przedstawione przez nas szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. kolejny raz napawają dużym optymizmem. Szczególnie zauważalny jest wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz rekordowy wynik sprzedaży za drugi kwartał 2022 r. wynoszący 19 739 tys. zł, co jest dotychczas najwyższym wynikiem w historii Grupy. Cieszymy się przede wszystkim z bardzo dobrych wyników spółki Fast White Cat działającej w segmencie Enterprise oraz spółki INIS z segmentu domów mediowych i agencji, dzięki którym w głównej mierze zostały wypracowane tak duże przychody. Kontynuujemy rozpoczęte procesy inwestycyjne związane z systemem mailingowym i marketing automation oraz poprawą pozycji rynkowej porównywarki cenowej Nokaut.pl. Dynamicznie rozwijamy się także w segmencie agencji kreatywno-strategicznej Ju:. Nie ustajemy w pracy nad poprawą efektywności kosztowej. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy dalej utrzymywali wysokie tempo wzrostu naszego biznesu oraz sukcesywnie poprawiali jego rentowność  -komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Całość wyników wraz ze szczegółowym raportem zostanie opublikowana przez Grupę Kapitałową w dniu 07.09.2022 r.