15.02.2021

TECHNOLOGIA

Jesteśmy w programie TCF IAB Europe!

Udadło się! Inis, jedna ze spółek należących do Digitree Group, została wpisana na globalną listę wydawców TCF IAB Europe. Rozwiązania, które oferujemy, zawsze opieramy na obowiązujących regulacjach i przepisach prawnych. Od teraz na straży bezpieczeństwa stoi również dodatkowo program TCF 2.0., do którego właśnie dołączyła firma INIS. 

 

Digitree Group stoi na straży bezpieczeństwa danych klientów

Transparency & Consent Framework (TCF 2.0) to prestiżowy program certyfikacji dla zaufanych partnerów IAB Europe w zakresie ochrony danych osobowych. To rozwiązanie, które pozwala firmom i konsumentom uzyskać kontrolę, a także wgląd w strony internetowe, które uzyskują dostęp i przetwarzają dane osobowe konsumentów w Unii Europejskiej.

W Digitree Group wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych naszych Klientów, dlatego też od zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. To, że jedna z naszych marek - INIS - została wpisana na globalną listę sprzedawców (Global Vendor List) TCF IAB Europe potwierdza ten fakt!

Cieszymy się, mogąc zapewnić naszych reklamodawców, że stoi za nami duża europejska organizacja, która czuwa nad tym, by reklamy naszych Klientów były wyświetlane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Współpraca z nami gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych osobowych, o co dba cały sztab ludzi z branży technologicznej, a także ze świata prawniczego.

 

Czym jest TCF IAB Europe?

TCF 2.0 jest ulepszoną wersją utworzonego w 2018 roku TCF 1.1, którego głównym celem było ujednolicenie gromadzenia i przekazywania wyborów użytkowników oraz przejrzystości w zakresie zasobów cyfrowych. Od samego początku TCF jako narzędzie branżowe, wspiera firmy w ekosystemie reklamy cyfrowej w wypełnieniu obowiązków wynikających z dwóch podstawowych rozporządzeń, a  mianowicie z:

  • Przepisów rozporządzenia (UE) 2016/697 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO).
  • Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Technologia TCF jest oparta na API JavaScript, która umożliwia:
- Wybór konkretnych stron, posiadających wgląd do danych osobowych.
- Przechowuje wcześniejsze wybory użytkownika.
- Przekazuje informacje o już zatwierdzonych stronach.

 

Jakie są korzyści dla naszych klientów?

Dzięki wdrożeniu nowej wersji TCF zarówno wydawcy, jak i konsumenci zyskują dużo więcej niż dotychczas. Ci pierwsi mają większą kontrolę i elastyczność we współpracy z partnerami technologicznymi, gdyż nowa funkcjonalność pozwala im ograniczyć cele, w których dane osobowe są przetwarzane przez dostawców usług (oddzielnie wobec każdego z podmiotów). Z kolei konsumenci mogą zarządzać swoją zgodą, jak również korzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W INIS również zapewniamy naszym klientom przejrzystość w zakresie tego, w jaki sposób i przez kogo przetwarzane są ich dane osobowe. Ułatwiamy również użytkownikom wyrażanie zgody, poprzez zaakceptowanie plików cookie wszystkich partnerów znajdujących się na liście (lub oczywiście każdego z osobna). Dzięki programowi wydawcy mogą nadal bezpiecznie i w sposób transparentny prowadzić działania w zakresie reklamy online, a marki mogą docierać do swoich odbiorców zgodnie z prawem i dobrymi praktykami.

Co najważniejsze, udział INIS w Programie, zapewnia jego reklamodawców i odbiorców o tym, że chroniona jest ich prywatność.

Po więcej zapraszamy na stronę IAB Europe.