08.05.2020

RELACJE INWESTORSKIE, HR

Digitree Group przedstawia nowego prezesa

Rafał Zakrzewski zastąpi od sierpnia 2020 r. Dariusza Piekarskiego, który z końcem kwietnia złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Digitree Group. Nowy prezes chce wykorzystać swoje doświadczenie do rozwoju Grupy jako całości, początkowo poprzez budowanie synergii w ramach portfolio usług i jego rozwoju, a następnie poprzez umiędzynarodowienie działalności.

 

 

 

Rada Nadzorcza Digitree Group 8 maja 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2020 r. nowego prezesa zarządu spółki, Rafała Zakrzewskiego. Powierzenie stanowiska wchodzi w życie w drugiej połowie roku, jednak przyszły prezes zadeklarował chęć wcześniejszego wdrażania się w zagadnienia dotyczące działalności spółki i przejmowania zadań od byłego prezesa w okresie przejściowym.

Wybór Rafała Zakrzewskiego na stanowisko prezesa zarządu podyktowany jest jego bogatym doświadczeniem w zarządzaniu oraz kompetencjach związanych z branżą e-commerce oraz digital marketingu. Zakrzewski przez ponad dekadę związany był z Procter & Gamble, gdzie w latach 2004 – 2015 zajmował różne stanowiska menadżerskie w dziale sprzedaży kanału nowoczesnego, profesjonalnego oraz trade marketingu, pracując z takimi markami jak Oral-B czy Head & Shoulders. W P&G zdobywał również pierwsze doświadczenia międzynarodowe zarządzając rozwojem kategorii Oral Care dla obszaru CEEMEA.

W 2015 roku przeszedł do Irlandzkiego koncernu Glanbia jako Country Manager odpowiedzialny za Polskę. W kolejnym roku awansował i objął stanowisko regionalne, zarządzając całością regionu Europy Środkowej. Od 2017 roku zarządzał strategicznym dla Glanbii regionem Niemiec, Benelux-u, Austrii i Szwajcarii, gdzie przeprowadził restrukturyzację budując regionalne kompetencje i narzędzia w zakresie e-commerce oraz digital marketingu. Swoje doświadczenie wykorzystywał również w branży reklamowej, wspierając rozwój firmy Metromedia Polska oraz w branży konsultingowej, gdzie współpracował z Global Strategy Poland - włoską firmą specjalizującą się w konsultingu strategicznym. 

 

- Digitree Group operuje w bardzo atrakcyjnym segmencie rynku, a podjęte wcześniej działania, takie jak akwizycje Fast White Cat oraz Sales Intelligence, stworzyły fundamenty dla rozwoju Grupy oraz dalszej integracji usług parasolowych dla e-commerce. Rynek w Polsce rozwija się dynamicznie, uważam jednak, że podobnie jak w przypadku Niemiec czy Wielkiej Brytanii, wzrost penetracji e-commerce doprowadzi do skokowego rozwoju segmentu usług optymalizujących każdy aspekt działania w branży. Ta sytuacja tworzy możliwości dla Digitree Group. Grupa już w tej chwili oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie, a w przyszłości ma szansę integrować kolejne elementy mix-u e-commerce dostarczając realną wartość swoim klientom. – komentuje Rafał Zakrzewski Mam nadzieję, że moja osoba i moje doświadczenia będą kolejnym impulsem rozwoju całości Grupy, zarówno na poziomie jej produktów, jak również, z czasem, zasięgu geograficznego ich dystrybucji. dodaje.

 

Po rezygnacji Dariusza Piekarskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r. w skład zarządu Digitree Group wchodzą obecnie Przemysław Marcol, odpowiedzialny za sprawy korporacyjne oraz Wiktor Mazur, nadzorujący politykę produktową Grupy i integrację wspólnej oferty usług. Dwuosobowy skład Zarządu pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie spółki i Grupy do czasu przejęcia obowiązków prezesa przez Rafała Zakrzewskiego. Były prezes, Dariusz Piekarski, ze względu na rozpoczęte projekty zadeklarował chęć dalszej współpracy z Grupą oraz przekazanie najważniejszych spraw i zagadnień swojemu następcy. Pozwoli to na płynne przejście i modyfikację składu zarządu bez jakichkolwiek zmian odczuwanych dla zespołu pracowników czy klientów Digitree Group.