06.03.2024

07.02.2024

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 06.03.2024

PDF • 139.61 KB

Projekty uchwał NWZ 06.03.2024

PDF • 89.5 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 06.03.2024

PDF • 259.28 KB

Struktura kapitału zakładowego NWZ 06.03.2024

PDF • 145.32 KB

Klauzula RODO NWZ

PDF • 126.49 KB

KOMPLET DOKUMENTÓW - KANDYDAT RN

DOCX • 26.22 KB

Polinvest 7 zgłoszenie kandydata Andre Mierzwa

PDF • 118.1 KB

Kandydat Andre Mierzwa życiorys i kwalifikacje

PDF • 413.52 KB

Kandydat Andre Mierzwa zgoda na powołanie

PDF • 86.21 KB

Kandydat Andre Mierzwa oświadczenie o niezależności

PDF • 397.43 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 06.03.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej przy ul. Twarda 18 (piętro 12), 00-105 Warszawa.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej.

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 06.03.2024 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ W DNIU 06.03.2024 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

06.03.2024 r. PDF • 350.47 KB