17.03.2020

IT

Zespół IT w INIS

Do Grupy Kapitałowej Digitree Group należy również spółka INIS, która może pochwalić się sporym doświadczeniem w zakresie działań zespołu IT, który tworzy: system INIS, system trackingowy, nowy system sieci afiliacyjnej oraz realizuje prace zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej i ich klientów. 

Inis - dostawca efektywnych mediów reklamowych

Aktualnie zespół tworzą 3 teamy, w których skład wchodzi 10 programistów i 2 adminów, wspieranych również przez 4-osobowy dział Traffic.

 

 

Team pierwszy

W ramach pierwszego teamu rozwijamy przede wszystkim system obsługujący sieć mailingową i afiliacyjną INISoraz system trackingowy. Stack technologiczny to w szczególności PHP, MySQL, Vertica, Redis, XSLT. 

W drugim półroczu udało nam się skutecznie zaktualizować stack aplikacji legacy do PHP 7.3. Oprócz ciągłego utrzymania i dbania o bezpieczeństwo danych aktualnie pracujemy nad optymalizacją integracji z systemem predykcyjnym opartym o machine learning.

 

Obraz 1. Widok systemu INIS

Źródło: materiały własne

 

 

 

Team drugi

Drugi zespół tworzy nową wersję oprogramowania sieci afiliacyjnej, bazującą na najnowszych technologiach, rozwiązaniach architektonicznych oraz CI/CD opartych o Bitbucket Pipelines i Dockera.

Nowy System to połączenie sprawdzonych rozwiązań bazodanowych - PostgreSQL do zarządzania relacjami, jakie występują pomiędzy poszczególnymi składowymi systemu oraz MongoDB, zapewniające wysoką wydajność dla dużych zbiorów danych. W Nowym Systemie szerokie zastosowanie znalazł Redis, wykorzystywany do budowania dynamicznych struktur w pamięci RAM, a jego inwalidację zapewniają asynchroniczne zadania obsługiwane przy pomocy RabbitMQ.

Każda funkcjonalność została zdefiniowana jako osobny przypadek użycia (ang. use case), co umożliwiło implementację konceptu CQRS (Command Query Responsibility Segregation), zapewniającego czytelny, reużywalny podział klas w obrębie projektu, spełniający ugruntowaną już w programowaniu regułę: "Pytanie nie powinno zmieniać odpowiedzi". Jesteśmy już po pierwszych testach i system niedługo ujrzy światło dzienne ;)

 

 

 

Team trzeci

Trzeci zespół realizuje prace na rzecz startupów: Adepto i Cashback Services oraz wykonuje zlecenia agencyjne dla spółki JU:. Używany stack w większości również jest oparty o PHP, a pozostałe elementy dobieramy w zależności od potrzeb konkretnego projektu. Pracujemy w metodykach zwinnych wykorzystując elementy Scruma. Używamy Jiry, Bitbucketa i Youtracka (obsługa zgłoszeń i serwisowanie aplikacji).

Dział Traffic w silnym, czteroosobowym składzie, pracuje nad optymalizacją bieżących kampanii ściśle współpracując z Działem Realizacji.

 

 

 

Obraz 2. Widok systemu INIS

Źródło: materiały własne