EBI

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

04/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

04.11.2021 PDF • 97.28 KB

03/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

25.08.2021 PDF • 99.25 KB

02/2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021

30.07.2021 PDF • 104.22 KB

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

20.04.2021 PDF • 136.43 KB