Investors

Quotations

COMPANY
Digitree Group S.A. (DTR)
SHARE PRICE
PLN
DATE OF QUOTATIONS
CHANGE
%

Investor Centre

ESPI

31/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

16.11.2022

INVESTOR CALENDAR

Closed period before the report for 2021

15.03 - 13.04.2022

PERIODIC REPORTS

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Digitree Group za III kwartał 2021 r.

Strategy

Digitree Group's Strategy for 2021-2023

Basic information

Name Digitree Group S.A.
Short name DTR
Quotation Market Parallel
Classified segment IT
Indexes to which company shares have been included -
CEO Rafał Zakrzewski (from 01/08/2020)
Debut on the Main Market of the WSE 15.02.2016

Date of joining the Liqudity Support Programme 28.09.2016
Address Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Telephone +48 32 42 10 180
Fax +48 32 42 10 180
Website www.digitree.pl
E-mail relacjeinwestorskie@digitree.pl