1
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DIGITREE GROUP S.A. ZA 2021 ROK
LIST PREZESA
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DIGITREE GROUP S.A. ZA 2022 ROK
LIST PREZESA ZARZĄDU
LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy i Kontrahenci,
Pragnę przedstawić Państwu Raport Roczny Digitree Group S.A. W ubiegłym roku,
mimo trudnej sytuacji w Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową,
osiągnęliśmy wiele ważnych celów. Był to okres intensywnego rozwoju,
wynikającego z postępującej digitalizacji naszych klientów oraz nowych projektów
biznesowych w całej naszej Grupie. Jednak zdajemy sobie sprawę, że ciągle jest
wiele do zrobienia, dlatego dalej będziemy pracować nad efektywnością kosztową
i poprawą rentowności naszych działań.
Nasze wyniki finansowe w 2022 roku pokazują wzrost przychodów o ponad 17%,
osiągając wartość 16,2 mln złotych w porównaniu z 13,8 mln w 2021 roku. To
osiągnięcie zawdzięczamy wysiłkom całego zespołu Digitree Group S.A. oraz
naszych współpracowników, jednak nie możemy pozwolić sobie na spoczywanie
na laurach.
W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację strategii opublikowanej w 2021 roku,
koncentrując się na rozwoju systemu mailingowego SARE oraz marketing
automation. Dzięki tym działaniom zwiększyliśmy sprzedaż usług wśród dużych
klientów. W nadchodzących miesiącach zamierzamy nadal rozwijać się w tych
obszarach, a także dążyć do ulepszania naszych rozwiązań.
W ubiegłym roku nie tylko dążyliśmy do poprawy wyników finansowych i
biznesowych, ale także zaangażowaliśmy się w realizację idei społecznie
odpowiedzialnego biznesu. Wspieraliśmy inicjatywy lokalne, takie jak Szlachetna
Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także udzielaliśmy wsparcia
na rzecz Ukrainy. Mamy świadomość, że w tej materii mamy jeszcze wiele do
zrobienia, dlatego planujemy kolejne inicjatywy na 2023 rok.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój Digitree
Group - naszym Pracownikom, Akcjonariuszom, Klientom, Kontrahentom oraz
pozostałym Partnerom - za dotychczasową współpracę, zaufanie i wiarę w naszą
strategię oraz koncepcję biznesową. Mamy nadzieję, że nadchodzące kwartały
przyniosą kolejne osiągnięcia, a ubiegły rok pokazał nam, że wciąż mamy wiele
wyzwań do pokonania. Razem będziemy dążyć do jeszcze większych sukcesów.
Serdecznie zapraszam do lektury raportu.
Z poważaniem,
Konrad Żaczek
Prezes Zarządu Digitree Group S.A.