JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DIGITREE GROUP S.A. ZA 2021 ROK
LIST PREZESA
LIST PREZESA ZARZĄDU
Drodzy Akcjonariusze, Inwestorzy, Pracownicy i Kontrahenci,
Kolejny raz z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu raport
roczny Digitree Group S.A. Miniony 2021 rok obfitował w wiele ciekawych
wydarzeń, a to przede wszystkim za sprawą nadal postępującej digitalizacji
naszych klientów oraz nowych projektów biznesowych, które rozwijamy
w całej naszej Grupie. Nie chcemy jednak na tym poprzestać, nasze ambicje
rosną z roku na rok, podobnie jak potrzeba nieustannego rozwoju naszych
kompetencji.
Podsumowania 2021 roku nie sposób nie zacząć od podkreślenia
szczególnej roli i wysiłku wszystkich pracowników i współpracowników Digitree
Group S.A. To dzięki ich wytrwałości i nieustannej pracy nad oferowanymi przez
nas rozwiązaniami, możemy pochwalić się wzrostem przychodów rzędu niemal
50%. Rok zakończyliśmy więc osiągając rekordową dla Digitree Group S.A. wartość
przychodów rzędu 13,8 mln zł wobec 9,3 mln zł w 2020 roku. To zdecydowanie
sukces, za który chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować całemu
zespołowi. Wierzę, że dalsze działania z taką samą pasją jak dotychczas oraz
wspólne wzmacnianie technologicznych rozwiązań, pozwolą na nieograniczone
możliwości rozwoju naszych klientów.
W 2021 rok wkroczyliśmy ze świeżością i skrupulatnie opracowanym
planem, jaki opisaliśmy w naszej nowej Strategii. Jej motywem przewodnim jest
odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Chcemy rozwijać się
poprzez skoncentrowane na naszych partnerach rozwiązania, zdefiniowane
zgodnie z odpowiednimi segmentami rynku. W przypadku Digitree Group S.A.
oznacza to podział realizowanych usług na segment typowo wdrożeniowy,
w ramach którego tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
naszych klientów, takich jak Leroy Merlin czy Ministerstwo Rozwoju i Technologii
oraz segment gdzie nasza oferta jest standardowym zestawem narzędzi e-mail
marketingowych uzupełnianych o kluczowe obszary marketing automation.
Warto podkreślić, że przez dwanaście miesięcy 2021 roku pracowaliśmy
nie tylko nad aspektem finansowym i kluczowymi wskaźnikami efektywności.
Spółka realizowała również ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu, dlatego
ważnym elementem naszego rozwoju były zagadnienia środowiskowe, a także
sprawy pracownicze i społeczne. Fundamentalne było dla nas określenie naszych
wartości i praca nad kulturą organizacji, a także zmierzenie naszego wpływu na
środowisko za sprawą dokonania obliczeń emisji śladu węglowego w zakresie
1 i 2. Zdajemy sobie sprawę, że w tej materii mamy jeszcze wiele do zrobienia,
dlatego wykreowaliśmy wspólnie z pracownikami nową wizję odpowiedzialności
wraz z zestawem inicjatyw, które realizujemy w bieżącym, 2022 roku. Wierzymy,
że każdy gest i nawet mała zmiana, to krok w stronę zrównoważonej przyszłości.
Podsumowując, stabilność naszej organizacji, a także efektywność
i mobilizacja pracowników pozwoliły nam na dalsze prowadzenie partnerów
biznesowych w drodze do zwiększania sprzedaży. W dużym stopniu przyczyniła się