1
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DIGITREE GROUP S.A. ZA 2021 ROK
LIST PREZESA
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP ZA 2022 ROK
LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy i Kontrahenci,
Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Grupy
Kapitałowej Digitree Group. W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji na
Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową, osiągnęliśmy wiele ważnych
celów. Był to okres intensywnego rozwoju, wynikającego z postępującej
digitalizacji naszych klientów oraz nowych projektów biznesowych w całej
naszej Grupie. Jednak zdajemy sobie sprawę, że ciągle jest wiele do
zrobienia, dlatego dalej będziemy pracować nad efektywnością kosztową i
poprawą rentowności naszych działań.
W poprzednim roku osiągnęliśmy rekordowe w historii Grupy przychody w
wysokości 79,87 mln zł, które były o 18,3% wyższe niż rok wcześniej. W samym
czwartym kwartale przychody wyniosły prawie 23 mln zł, co jest wzrostem o 25,3%
względem IV kwartału 2021 roku. EBITDA wyniosła 3,6 mln czyli zanotowała
niewielki spadek tj. 6,5% w porównaniu do okresu porównawczego. Grupie udało
się również osiągnąć zysk netto na poziomie 279 tys. zł, wobec 308 tys. zysku
wygenerowanego w 2021 roku. Spośród segmentów operacyjnych pozytywnie do
wyników Grupy kontrybuowały przede wszystkim segmenty Digital Media i E-
commerce software house, negatywnie z kolei segmenty Agencji Digital i Holdingu.
W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację strategii opublikowanej na
początku 2021 r. zgodnie z którą bierzemy odpowiedzialność za sukces naszych
klientów w cyfrowym świecie. Chcemy utrzymać obraną przez nas ścieżkę rozwoju
koncentrując się jeszcze bardziej na dostarczaniu wartości dla naszych partnerów,
klientów i Akcjonariuszy oraz poprawie rentowności naszej Grupy.
W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się także w realizację idei społecznie
odpowiedzialnego biznesu. Wspieraliśmy inicjatywy lokalne, takie jak Szlachetna
Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także udzielaliśmy wsparcia
na rzecz Ukrainy. Mamy świadomość, że w tej materii mamy jeszcze wiele do
zrobienia, dlatego planujemy kolejne inicjatywy na 2023 rok.
Finalnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w rozwój naszej Grupy Kapitałowej: Pracownikom i
Współpracownikom, Akcjonariuszom, a także Partnerom Grupy i Klientom - za
dotychczasową współpracę, zaufanie i wiarę w naszą strategię oraz koncepcję
biznesową. Mamy nadzieję, że nadchodzące kwartały przyniosą kolejne
osiągnięcia, jednak zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy wiele wyzwań do
pokonania. Razem będziemy dążyć do jeszcze większych sukcesów.
Serdecznie zapraszam do lektury raportu.
Z poważaniem,
Konrad Żaczek
Prezes Zarządu Digitree Group S.A.